minnas

Hämta en pdf!

att minnas migrationen

maahanmuuttoa muistaen

sjecanja na migraciju

secanje na migraciju

göçü hatrlamak

recordar la migración

arabiska

persiska

 

nordiska museet 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Du som har flyttat till Sverige:


Skriv och berätta om din flytt och ditt vardagsliv

Nordiska museet och Mångkulturellt centrum driver ett insamlingsprojekt om att flytta till Sverige. Vi vill veta mer om in- och utvandring utifrån människors egna erfarenheter. Därför inbjuder vi dig som flyttat till Sverige från ett annat land att skriftligt berätta om dina upplevelser.

Berättelserna kommer att bevaras i arkivet på Nordiska museum och finnas tillgängliga för framtida forskning och utställningar. Skriv kort eller långt – men skriv! Din berättelse bidrar med kunskap till kommande generationer.

På den här sidan finns all information som du behöver för att skriva din berättelse och skicka in den till Nordiska museets arkiv. Du kan också läsa utdrag ur redan inkomna berättelse under fliken Läs berättelser.

När du lämnar sin historia till Nordiska museets arkiv är du med och formar Sveriges kulturarv.

Lämna din berättelse direkt här!

KönVar du vid tiden för flytten:
Hade du barn vid tiden för flytten? 


 


 

 

 

 

Du kan också skriva på papper eller skicka e-post. Då är det de här adresserna du ska använda:

Att minnas migrationen
Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm

eller till
christian.richette@nordiskamuseet.se

Läs vad andra har skrivit om Att minnas migrationen! Här har vi samlat citat från tidningar och bloggar som tagit upp projektet.