minnas

Hämta en pdf!

att minnas migrationen

maahanmuuttoa muistaen

sjecanja na migraciju

secanje na migraciju

göçü hatrlamak

recordar la migración

arabiska

persiska

 

nordiska museet 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett upprop i tiden

Skrivuppropet Att minnas migrationen har ambitionen att samla in levnadshistorier om migrationen till Sverige. Folkomflyttningar och migration är en viktig del av dagens samhälle och kultur.  Uppropet vänder sig alltså till alla som har flyttat till Sverige, även utlandsadopterade. Man kan själv välja vilket språk man vill skriva på.

Skrivuppropet är en del av Nordiska museets ordinarie insamlingsverksamhet. Uppropet lanserades för allmänheten med ett pressmeddelande i slutet av april 2008. Insamlingen har ingen tidsbegränsning, och genom den här hemsidan permanentas skrivuppropet.

Skrivuppropet Att minnas migrationen är en angelägenhet för hela samhället. Tillsammans skapar vi en ny version av Sveriges migrationshistoria. Det är en historieskrivning av både nationellt och internationellt intresse. Migration har haft och har stor inverkan, inte bara på de länder människor flyttar till, utan också på de länder man lämnar.  

Projektet är ett samarbete mellan Nordiska museet och Mångkulturellt centrum, och finansieras med bidrag från stiftelsen Framtidens kultur.

 

Vad är ett skrivupprop?

Det är väl känt att museum gör utställningar. Vad som är mindre känt, men som är en lika viktig uppgift, är att ett museum bedriver ett insamlingsarbete. Ett skrivupprop är del av denna verksamhet och är ett sätt för museet att samla in människors egna erfarenheter av viktiga skeenden i samhället.

Allmänheten uppmanas att skriva ner sina berättelser om ett ämne och lämna dem till museets arkiv, där de sparas till kommande generationer. Som stöd finns det en lista med förslag på vad du kan skriva om*. Listan kan fungera som stöd för skrivandet, men behöver inte följas. Den som skriver bestämmer själv vad som är viktigt att skriva.

På så sätt beskrivs samhällsomvandlingar genom vanliga människors erfarenheter. Skrivupprop är nutidshistoria, skildrad genom människors eget perspektiv.

Nordiska museets har gjort insamlingar sedan 1800-talet. De tidiga insamlingarna handlade om konkreta seder och bruk. Hur firandes jul? När sådde och skördade man? Vilka redskap användes? Ofta vände sig museet till utvalda personer, så kallade meddelare, som fick berätta hur man gjorde och tänkte på orten.

Idag är intresset mer inriktat mot människors egna erfarenheter och tankevärldar. Frågelistorna är mer självbiografiska. Det är vad människor själva tycker är viktigt som står i fokus för museets intresse.

Intresset för människors egna tankar och upplevelser uppstod i slutet av 1940-talet i samband med de så kallade Arbetarundersökningarna. Då ville museet dokumentera Sveriges industrialisering ur arbetarnas egna perspektiv. I stället för att vända sig till den fasta meddelarstaben lät man uppropen gå direkt till dem som själva hade erfarenheter av ett yrkesliv.

Alla som har varit med om det tema skrivuppropet handlar om kan bidra med sin berättelse. Tillsammans bildar skildringarna en fantastisk kunskapsbank. Under flera decennier har svaren byggt upp stora mängder kulturhistorisk kunskap i museets arkiv. Idag är skrivaruppropssvar en av de mest efterfrågade materialkategorierna. Dagligen vänder sig forskare och vanliga människor till arkivet för att läsa om hur det var förr.

Vem får läsa berättelserna?
De som lämnar berättelser till Nordiska museet bestämmer själva vilka som får läsa och använda berättelserna. Det är vanligast att inte begränsa tillgängligheten. Men man kan också bestämma att skribenten alltid måste ge sin tillåtelse om någon vill läsa berättelsen, eller att den inte får läsas så länge skribenten lever.

* Listan till skrivuppropet Att minnas migrationen finns till höger som pdf-filer, på några olika språk.