minnas

Hämta en pdf!

att minnas migrationen

maahanmuuttoa muistaen

sjecanja na migraciju

secanje na migraciju

göçü hatrlamak

recordar la migración

arabiska

persiska

 

nordiska museet 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra har skrivit om Att minnas migrationen

”Om ni som jag behöver en kick tycker jag att ni kan läsa berättelser som ger inspiration och kraft. "Att minnas migrationen" heter webbsidan som samlar historier till museer och arkiv. Migranternas livsöden är viktiga. De är värda att berättas och de är värda att läsas.”
Alexandra Pascalidous blogg
http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13243725

 

”Det rör sig om fantastiska historier och mycket personliga berättelser med massvis av ingångar kring olika teman som t ex arbete och kärlek.
Dessa viktiga minnen från dem som flyttat till Sverige som arbetskraft, anhörig eller flykting är något som saknas i kulturarvet.”
Jerker Eriksson i Biblioteksbladet 2009/2 (Åsa Ekström)

 

”Är du invandrare med skrivklåda? Du har en historia som vi vill läsa! Det är Nordiska museets uppmaning. Museet söker i samarbete med Mångkulturellt centrum skrivna minnesberättelser från människor som invandrat till Sverige.”
M-Magasins kulturblogg Kulturtanten
http://www.m-magasin.se/bloggar/kulturtanten/2009/03/26/ar-du-invandrare-med-skriv/index.xml

 

”Verkar det svårt att börja skriva om sitt liv? Gör det ändå! Nordiska museet skiter i hur du skriver, om du stavar fel eller om du inte kan svenska. Till och med någon annan får skriva åt dig. Du inte bara får, du ska skriva utifrån dina egna förutsättningar, och allt du har att säga är intressant! Kort eller långt, det kvittar.”
Susanna Alakoski i Efter arbetet 2009/16

 

”Jag har gjort vissa beslut i mitt liv, bland annat att flytta till Sverige. Genom att skriva om mitt liv blir jag tvungen att reflektera över mina livsval.”
Sirpa Humalisto i Södra sidan 2009-04-21 (Rouzbeh Djalaie)

 

”Jag har själv undrat många gånger över min egen familj. Därför skriver jag för mina barn, barnbarn och deras barnbarn”
Julieta Larin i DIK Forum 2009/10 (Carita Portuando Andersson)

 

”Jag vill få struktur på mina minnen och förstå mig själv bättre.”
Josef Morshedy i Södra sidan 2009-04-21 (Rouzbeh Djalaie)

 

”Att komma från ett, två eller tre olika länder är en speciell erfarenhet, och det är bara du som kan beskriva den. Och glöm inte, det är intressant oavsett om du flyttade till Sverige som diplomathustru eller som medföljande barn i flykt från krig.”
Susanna Alakoski i Efter arbetet 2009/16

 

”Lik min mamma har vi alla en livshistoria värd att minnas, var och en speciell på sitt sätt. Och som kanske väntar på att bli nedskriven av någon.”
Riitta Lundeqvist om sin bok I mammas fotspår i Livskraft 2009/3